Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 10.02.2022 o 10.00 hod., stavby a pozemky Málinec, okres Poltár

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-210016
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 169.500,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 339.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 22.02.2022 o 10.00 hod., rodinný dom Podvažie, okres Považská Bystrica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-210019
Miesto: v banketovej miestnosti hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 66.600,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 66.600,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 22.02.2022 o 11.00 hod., rodinný dom Lakšárska Nová Ves, okres Senica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-210020
Miesto: v banketovej miestnosti hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 74.300,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 74.300,00 €

pozri viac..


1