Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOVAKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

PRE NAVRHOVATEĽOV

Účinnosťou zákona č. 526/2002 Z.z. a zákona č. 527/2002 Z.z. sa vytvoril účinný rámec pre realizáciu záložného práva formou dražby ako veľmi účinného a rýchleho nástroja vymáhania Vašich pohľadávok ale rovnako vytvoril priestor pre dražbu predmetov z pozície navrhovateľa vlastníka.
Dražbu možno už v súčasnosti prezentovať ako najúčinnejší a najmenej nákladný spôsob vymoženia Vašej záložným právom zabezpečenej pohľadávky.

Dražobná spoločnosť Dražby a aukcie , s.r.o.. disponuje dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom a vykonať pre Vás vysoko kvalitné a profesionálne služby v medziach zákona.

V prípade, že sa zaujímate o možnosť realizácie záložného práva formou dobrovoľnej dražby kontaktujte nás drazbyaukcie@mail.t-com.sk