Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 28.11.2019 o 12.30 hod., 3 izbový byt Michalovce, okres Michalovce

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190029
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 54500 €
Dražobná zábezpeka: 9000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54500 €

pozri viac..


1