Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 21.12.2021 o 12.00 hod., 3-izbový byt Nitra, okres Nitra

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-210013
Miesto: vo veľkom salóniku Hotela Tilia na Kollárovej 20, 902 01 Pezinok, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 77.900,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 77.900,00 €

pozri viac..


1