Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

PRVA DRAŽBA 7.3.2024 o 11.30 hod., Rodinný dom - Nová Dedinka, okres Senec

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-230002
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72,
Najnižšie podanie: 309.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 309.000,00 €

pozri viac..


1