Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÁ!!!DRAŽBA, 30.11.2023 o 11:00 hod., Rodinný dom Veľký Horeš , okres Trebišov

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 230020
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov
Najnižšie podanie: 36.400 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 36.400 €

pozri viac..


DRAŽBA 19.12.2023 o 11:00 hod., 2 - izbový byt - Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-170062
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72,
Najnižšie podanie: 143.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 143.000,00 €

pozri viac..


DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 07.12.2023 o 11.15 hod., Rodinný dom - Svodín, okres Nové Zámky

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: 230006
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky
Najnižšie podanie: 36.600 €
Dražobná zábezpeka: 7.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 45.700 €

pozri viac..


TRETIA OPAKOVANÁ DRAŽBA 19.12.2023 o 12.00 hod., Rodinný dom - Nová Dedinka, okres Senec

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 230002
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72,
Najnižšie podanie: 268.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 411.000,00 €

pozri viac..


1