Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA,14.11.2023 o 11:00 hod,3 -izbový byt Levoča ,okres Levoča

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-230018
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov,tel. kontakt:0915 879 007
Najnižšie podanie: 91.600 €
Dražobná zábezpeka: 15.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 91.600 €

pozri viac..


OPAKOVANÁ DRAŽBA 24.10.2023 o 11.00 hod., Rodinný dom - Nová Dedinka, okres Senec

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 230002
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72,
Najnižšie podanie: 370.000 €
Dražobná zábezpeka: 15.000 €
Najnižšie prihodenie: 370.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 411.000 €

pozri viac..


UPUSTENE !!!!!!!!!!!!DRAŽBA 28.09.2023 o 10.30, 3 - izbový byt, Košice-Nad Jazerom, okres Košice IV.

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 230008
Miesto: konferenčná miestnosť penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 08 001 Prešov, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 112.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 112.000,00 €

pozri viac..


DRAŽBA 10.10.2023 o 10.30 hod., 2 - izbový byt - Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D - 170062
Miesto: konferenčná miestnosť (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 143.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 143.000,00 €

pozri viac..


1