Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

Predaj viacúčelovej budovy okr. Martin

Kategória:
Kód:
Miesto: Martin
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Najnižšie prihodenie:
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


DRAŽBA 01.10.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Sučany, okres Martin

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180034
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 16960 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 42400 €

pozri viac..


1