Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 13.08.2018 o 10.00 hod., 1/4 rodinný dom Sučany, okres Martin

Kód: D-180034
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 42400 €
Dražobná zábezpeka: 6000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 42400 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Sučany, katastrálne územie Sučany, Okresný úrad Martin - katastrálny odbor:
na LV č. 1539 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1240, ktorá je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 4551/6, v spoluvlastníckom podiele 1/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 4551/6 o výmere 115 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 4551/10 o výmere 693 m2, druh pozemku ostatné plochy, v spoluvlastníckom podiele 1/4.

Dom sa nachádza v časti obce Sučany, ulica Fatranská 42. Dom s vlastným dvorom a okrasnou záhradou a vstupom. Od krajského mesta je obec vzdialená približne 35 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 25 min. do centra Krajského mesta a do okresného mesta Martin 5min.
V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra.
Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na západ, juh a východ.

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.1240 na KNC parc.č.4551 k.ú. Sučany
Spoluvlastnícky podiel: 1 / 4
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: samostatný dom na miernom svahu v zastavanej obytnej zóne ul. Fatranská č.42, napojený na vodovod, kanalizáciu a elektriku.
Dispozičné riešenie: Samostatný vstup s 1x bytom (je možný aj 2x byt) má 3x nadzemné podlažie.
Vstup do zádveria a chodby odkiaľ je prístupná chodba so schodiskom do komory, kuchyne, 1x izby a garáž s práčovňou , na 2NP je 3xobytná izba s kuchyňou a kúpeľňa s WC, schodisko do 3NP kde je 3x izba a kúpeľne s WC, je balkón na 2NP viac ako 5,0m2 Príslušenstvo je bazén.

Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant, celkový tepelný odpor min. 3,0); deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, )
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové , prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek; 2. NP - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP, 1. PK - vane; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP, 1. PK - umývadlo; 2. NP - výlevka alebo umývadlo na nohy; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP, 1. PK - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - 1. NP, 2. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - oceľové; kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP, 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP, 2. NP, 1. PK - s automatickým istením.
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu z roku 1989. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov typu OKAL. V roku 2008 majitelia berú úver a vykonávajú opravy viditeľné v exteriéri, okná plastové, oteplenie na sklad. šírku jednotne so spodnou murovanou a vrchnou montovanou do 500mm, považujeme ako kombinované murivo s oteplením. Životnosť je stanovená odborne, ako murované domy s ohľadom na technický stav modernizácie na 100 rokov.

Plot: predný s bránou mechanickou
Plot na parc.č.4551/10 z roku 1989 do výšky 1,5m na podmurovke kovový a kovové diely do murovaných stĺpikov s bránou a bráničkou, odborne stanovená životnosť na 80 rokov.

Vonkajšia úprava: vodovod + rozvod ku bazénu
Vodovodná prípojka DN25 plast na parc.č.4551/10 z roku 1989. odborne stanovená životnosť na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: elektrická prípojka
Elektrická prípojka na parc.č.4551/10 z roku 1989. odborne stanovená životnosť na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: kanalizácia
Kanalizačná prípojka DN110 plast na parc.č.4551/10 z roku 2015. odborne stanovená životnosť na 80 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy kameň
Spevnené

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc29.06.2018