Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 23.01.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Kamenný Most, okres Nové Zámky

Kód: D-170061
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 13500 €
Dražobná zábezpeka: 3500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 8900 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Kamenný Most, katastrálne územie Kamenný Most, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 1162 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 451, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 154 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 154 o výmere 234 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Rodinný dom súp.č.451 sa nachádza v obci Kamenný Most v okrese Nové Zámky. Obec má cca 1000 obyvateľov a má základnú občiansku vybavenosť. Blízkosť mesta Štúrovo je pozitívnym faktorom pre obyvateľov obce. Dom sa nachádza v okrajovej časti obce.

Rodinný dom súp.č. 451, k.ú. Kamenný Most
POPIS STAVBY
Rodinný dom súp.č.451 sa nachádza v zastavanom území obce Kamenný Most. Dom je prízemný bez podpivničenia. Stavba domu podľa vyjadrenia obce bola ukončená v roku 1950. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrický rozvod.
Dispozičné riešenie:
Prízemie pozostáva zo vstupnej predsiene, chodby, kúpeľne, wc, kuchyne a 3 izieb.

Technické riešenie:
Základy domu sú betónové, pásové, zvislé nosné prvky tvoria murované steny z tehál, deliace priečky sú tehlové. Omietky sú vápennocementové opatrené maľovkou. Stavebné otvory sú vyplnené pôvodnými drevenými oknami, interiérové dvere sú pôvodné plné alebo presklené. Na oknách od ulice sú inštalované vonkajšie plastové žalúzie. Strop je drevený trámová s rovným podhľadom. Podlahy v dome sú pôvodné drevené alebo betónové pokryté gumolitom, ostatných miestnostiach keramické. V kúpeľni s wc sú keramické obklady aj na stenách. Vykurovanie je plynovým kotlom. TÚV sa vyrába pomocou elektrického bojlera. Kuchynská linka je bez zabudovaných spotrebičov. Šporák je samostatne stojaci, rovnako aj chladnička s mrazničkou. V kúpeľni sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné.
Vonkajšia fasáda je pôvodná vápennocementová. Strechu tvorí drevený krov s krytinou z pálenej škridly. Žľaby sú z pozinkovaného plechu. Pred domom je možnosť parkovania.
Dom je v pôvodnom stave bez vykonaných rekonštrukčných prác. Stavebnotechnický a vizuálny stav sú úmerné veku a údržbe. Pri obhliadke boli zistené praskliny a plesne. Dom si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

Oplotenie dvora a predzáhradky

Vodovodná prípojka

Kanalizačná prípojka do žumpy

Žumpa na parc.č.154

Elektrická prípojka

Plynová prípojkaMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.12.2017