Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 28.07.2020 o 11.00 hod., rodinný dom Unín, okres Skalica

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-150018
Miesto: v salóniku na 6.p. v Hoteli Modena, Vlčie Hrdlo 1/A, (Dom obchodných činností), 824 12 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 64.000 €
Dražobná zábezpeka: 9.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54.900 €

pozri viac..


1