Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

OPAKOVANÁ DRAŽBA 05.11.2020 o 10.30 hod., 3 izbový byt Želiezovce, okres Levice

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200008
Miesto: v banketovej sále Penziónu Kaštieľ, A. H. Škultétyho 36, 990 01 Veľký Krtíš, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 43.440,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54.300,00 €

pozri viac..


1