Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 28.07.2020 o 12.00 hod., 3 izbový byt Petržalka, okres Bratislava V

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190072
Miesto: v salóniku na 6.p. v Hoteli Modena, Vlčie Hrdlo 1/A, (Dom obchodných činností), 824 12 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 111.000 €
Dražobná zábezpeka: 12.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 111.000 €

pozri viac..


1