Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRAŽBA 29.10.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190047
Miesto: v Zelenej sále hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 267.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 40.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 267.000,00 €

pozri viac..


1