Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 29.07.2021 o 11.00 hod., rodinný dom Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190047
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 227.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 48.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 267.000,00 €

pozri viac..


OPAKOVANÁ DRAŽBA 11.08.2021 o 09.00 hod., rodinný dom Gortva, okres Rimavská Sobota

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200005
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 6.400,00 €
Dražobná zábezpeka: 1.700,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 8.500,00 €

pozri viac..


1