Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! OPAKOVANÁ DRAŽBA 09.02.2021 o 11.30 hod., rodinný dom Kamenica nad Cirochou, okres Humenné

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200001
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 44.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54.000,00 €

pozri viac..


UPUSTENÉ !!! DRAŽBA 23.02.2021 o 10.00 hod., rodinný dom Gortva, okres Rimavská Sobota

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200005
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 9.600,00 €
Dražobná zábezpeka: 2.500,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 11.900,00 €

pozri viac..


UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 02.03.2021, rodinný dom Bánov, okres Nové Zámky

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-200017
Miesto:
Najnižšie podanie: 56.400,00 €
Dražobná zábezpeka: 7.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 56.400,00 €

pozri viac..


1