Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


DRAŽBA 21.07.2017 o 10.00 hod., 3 izbový byt Poprad, okres Poprad

Kód: D-170011
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 115000 €

pozri viac..


DRAŽBA 25.07.2017 o 10.00 hod., 3 izbový byt Handlová, okres Prievidza

Kód: D-170026
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 21500 €

pozri viac..


DRAŽBA 28.07.2017 o 10.00 hod., rodinný dom Poprad, okres Poprad

Kód: D-170029
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 126000 €

pozri viac..


DRAŽBA 03.08.2017 o 10.00 hod., roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica, okres Čadca

Kód: D-160040
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 19300 €

pozri viac..