Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

DRAŽBA 05.02.2015 o 10.00 hod., rodinný dom Považský Chlmec, okres Žilina

Kód: D-140172
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 42200 €

pozri viac..


DRAŽBA 05.02.2015 o 11.00 hod., rodinný dom Svätý Peter, okres Komárno

Kód: D-110043-1
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 9900 €

pozri viac..


DRAŽBA 10.02.2015 o 10.00 hod., 4 izbový byt Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda

Kód: D-140226
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50900 €

pozri viac..


DRAŽBA 12.02.2015 o 10.00 hod., trvalé trávne porasty a orná pôda Martin, okres Martin

Kód: D-140133
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 17821,30 €

pozri viac..


DRAŽBA 12.02.2015 o 11.00 hod., 4 izbový byt Gemerský Jablonec, okres Rimavská Sobota

Kód: D-110727
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 9600 €

pozri viac..