Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

PREDAJ 4 izbový byt Martin, okres Martin

Kód: 01
Miesto: Ambra Pietra 17-19, Martin 036 01, kontakt 0907 424 078
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 109300 €

pozri viac..


DRAŽBA 29.03.2017 o 10.00 hod., 3 izbový byt Piešťany, okres Piešťany

Kód: D-160053
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 48200 €

pozri viac..


DRAŽBA 30.03.2017 o 10.00 hod., 2 izbový byt Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota

Kód: D-140238
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 12000 €

pozri viac..


DRAŽBA 30.03.2017 o 11.00 hod., 2 izbový byt Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota

Kód: D-160054
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 15000 €

pozri viac..


DRAŽBA 31.03.2017 o 10.30 hod., 2 izbový byt Malacky, okres Malacky

Kód: D-160051
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 48700 €

pozri viac..