Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

Dražobná spoločnosť dostatočnými skúsenosťami v oblasti práva, aby sme si vedeli poradiť  s každým problémom... Aktuálny prehľad nehnuteľností v dražbách.... Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu  províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky... Pripravované dražby, ktoré by Vás mohli zaujať...


Najbližšie konané dražby

Predaj viacúčelovej budovy okr. Martin

Kód:
Miesto: Martin
Všeobecná hodnota predmetu dražby:

pozri viac..


DRAŽBA 17.04.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Staré, okres Michalovce

Kód: D-170080
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 18700 €

pozri viac..


DRAŽBA 24.04.2018 o 10.00 hod., byty Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom

Kód: D-170068
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 65500 €

pozri viac..


DRAŽBA 27.04.2018 o 13.00 hod., rodinný dom Bátorove Kosihy, okres Komárno

Kód: D-180006
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7000 €

pozri viac..


DRAŽBA 02.05.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Ladce, okres Ilava

Kód: D-180002
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43400 €

pozri viac..