Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 16.12.2021 o 11.00 hod., 3-izbový byt Letná, okres Košice

Kód: D-210009
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 149.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 149.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice I, obci Košice - Staré Mesto, katastrálne územie Letná, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor:
na LV č. 13026 ako:
- byt č. 7, vchod 10, na 2. p., nachádzajúci sa v obytnom dome - Tyršovo nábrežie č. 10 súp. č. 1681, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1681 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3559/91,
v spoluvlastníckom podiele 1476/100000,
na LV č. 13928 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 3559/90 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha a parcele C-KN parc. č. 3559/91 o výmere 554 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je obytný dom súp. č. 1681 postavený, v spoluvlastníckom podiele 1476/100000.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. Tyršovo nábrežie 10 v m.č. Staré Mesto krajského meste Košice, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 500m, kde je kompletná občianska vybavenosť krajského mesta. Terén je rovinatý, prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť parkovania pred domom na verejných parkoviskách, v mieste je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je kompletná. Bytový dom prešiel obnovou, je zateplený, udržiavaný. Byt je situovaný na 2.poschodí v krajnej SZ sekcii, je kompletne zrekonštruovaný s nadštandardným vybavením, udržiavaný, orientácia dvoch izieb je na západ jednej na sever. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality - Mestský park do 1 km.

Byt č. 7 v bytovom dome súp.č. 1681 v k.ú. Letná
Dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený je samostatne stojaci bodový, typizovaný panelový bytový dom, má jeden vchod, jedno schodisko, nemá podzemné podlažie, má 14 nadzemných podlaží, kde v I.NP sú umiestnené nebytové priestory, pivnice a spoločné priestory, v II.NP až XIVI. NP sú umiestnené byty, po šesť na podlažie, v dome je celkom 78 bytov. Dom prešiel obnovou, je kompletne zateplený, má vymenené okná a vchodové dvere za plastové, nové keramické podlahy na spoločných chodbách a podestách, nové nerezové výťahy. Dom je napojený na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny, plynu, teplonosné rozvody, chránený je bleskozvodom a kamerovým systémom. Základy sú betónové, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie sú z panelových prefabrikátov, vonkajšie fasády zateplené, vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, schodisko železobetónové s povrchom z terazza, na podestách a chodbách je keramická dlažba, strecha plochá, krytina z natavovacích strešných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom, v prízemí sú nové poštové schránky. Dom je udržiavaný v dobrom technickom stave.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 7 na 2. poschodí je trojizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa s jedálňou, komora, kúpeľňa s WC a pivnica na prízemí domu, byt mal pôvodne dve lodžie z izby a kuchyne, pri rekonštrukcii lodžia z kuchyne bola spojená z kuchyňou a vytvorený bol jedálenský kút. Podľa predloženej fotodokumentácie z 18.03.2015 byt bol už kompletne zrekonštruovaný a dispozične zmenený. Byt je s nadštandardným vybavením, napojený je na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, teplonosnú a plynovú prípojku, káblovú TV a domový telefón. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory panelové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi. Podlahy sú laminátové, v kuchyni, kúpeľni s WC, chodbe a na lodžii je keramická dlažba. Okná sú plastové so žalúziami, interiérové dvere sklené posuvné, vchodové sú bezpečnostné. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, sadrokartónové stropné podhľady so zabudovanými stropnými svietidla, jedna izba je predelená sklenou priečkou o sklenými posuvnými dverami. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza nadštandardná kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom s odpadkovou nádobou a zabudovaným drtičom odpadu, s nerezovou pákovou batériou, zabudovaný plynový sporák, komínový digestor, samostatne zabudovaná rúra, mikrovlnka, umývačka riadu, keramický obklad steny pri linke. Bytové jadro je murované, kde sa nachádza murovaný sprchovací kút, s nerezovou pákovou batériou so sprchou, a dažďovou sprchou, plastové zalamovacie dvierka, keramické umývadlo s kúpeľňovou skrinkou a nerezovou pákovou batériou, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene, odvetranie kúpeľňovým ventilátorom, keramický obklad stien. V jednej izbe je vstavaná skriňa. V dvoch izbách sú vstavané skrine. Byt je trvalo obývaný, udržiavaný v dobrom technickom stave.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Vzhľadom na vek domu, vykonanú obnovu, zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 120 rokov.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.11.2021