Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 29.10.2021 o 10.00 hod., rodinný dom Dražkovce, okres Martin

Kód: D-210002
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 300.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 15.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 300.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Dražkovce, katastrálne územie Dražkovce, Okresný úrad Martin - katastrálny odbor na LV č. 510 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 200, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 459/2, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 459/1 o výmere 844 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 459/2 o výmere 157 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Dražkovce, katastrálne územie Dražkovce, Okresný úrad Martin - katastrálny odbor na LV č. 510 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 200, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 459/2, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 459/1 o výmere 844 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 459/2 o výmere 157 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2, vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby : Hodnotený objekt sa nachádza v rekreačnej a obytnej zástavbe samostatne stojacich rodinných a exkluzívnych viliek v časti obce Dražkovce, ktorá predstavuje dobre dostupnú okrajovú časť zastavaného územia obce od centra obce Martin 4,0km. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v oblasti vhodnej skôr na rekreovanie. Dopravné spojenie s centrom a Martinom, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je dobrá, do 10 min. jazdy autom. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod el. energie, plynu, kanalizácie, vody.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:
Rodinný dom s.č.200 na parc.č.459/2 k.ú. Dražkovce
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom s.č.200 na KNC č.459/2 je v zástavbe novej obytnej štvrte pri vstupe z hlavnej cesty murovaný tehlový rodinný dom, je napojený na kanalizáciu do obecnej kanalizačnej siete, verejný vodovod, elektriku a vykurovaný ústredne podlahovým teplovodným systémom aj telesami plechovými s prípravou TÚV v kotli. V dome je jedna kúpeľňa s plastovou vaňou a 2x umývadlom a jeden samostatný WC s umývadlom. Je vykurovaný aj krbom s vložkou prepojenou so systémom ÚK. Sklad drobnej stavby je s domom prepojený pultovým ústreším, beriem ako práčovňu s obkladom a 1x umývadlo s batériou a 1x automatická garážová brána.
Dispozičné riešenie:
Dokončený ako jeden byt s 2x nadzemným podlažím z roku 2006 podľa stavebného povolenia z roku 1999 a podľa overených výkresov, dispozične je to jeden byt s 7x izbami a príslušenstvom, 2x obytnou kuchyňou (1x nedokončená v podkroví), 2xkúpelňa (1x nedokončená v podkroví), 4xWC (2x nedokončené v podkroví), chodba so schodiskom do galérie s kotlom, komora a zádverie, k domu patrí príslušenstvo, 2x sklad s altánkom a bazénom.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického tepelnoizolačného betónu (perlibetón, penobetón, keramzitbetón a pod.); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plastové plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - kamenné dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - kamenné dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - s vyhrievacou vložkou; - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc14.09.2021