Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 23.07.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Hlohovec, okres Hlohovec

Kód: D-190050
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 80000 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Hlohovec, obci Hlohovec, katastrálne územie Hlohovec, Okresný úrad Hlohovec - katastrálny odbor na LV č. 1855 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1075, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1941/1, v podiele 1/1,
- stavba - prístavba k rod. domu súp. č. 3548, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1941/2 a parcele C-KN parc. č. 1942/2, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1941/1 o výmere 42 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1941/2 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1941/3 o výmere 80 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1942/2 o výmere 34 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1942/4 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Hlohovec v kraji Trnavskom 20km, na bočnej ulici Jarmočná č.34 s prístavbou 34/A, k centru v zóne starších a rekonštruovaných rodinných domov 1200m od obecného úradu, objekt je orientovaný na rovine, pôvodne samostatný dvojdom s vedľajším domom zo západu. Umiestnený je vedľa prístupovej spevnenej komunikácie v hustej uličnej zástavbe. Ulica je s povrchom spevneným asfaltovým, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, železničná stanica je v obci vzdialenosti 2km, taxi je, je pošta aj základná škola, je obchod s potravinami, obecný, úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom s.č.1075 na parc.č.1941/1 s prístavbou k rodinnému domu s.č.3548 na KNC č.1941/2 a 1942/2 k.ú. Hlohovec
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Pôvodne jednopodlažný rodinný dom časť dvoj domu z roku 1977 s prístavbou nadzemného a čiastočného podzemného podlažia z roku 1989 podľa pomôcok a čestného vyhlásenie, nakoľko majitelia nemali k nehnuteľnosti žiadne iné podklady.
Dom je v rade domov a obchodov a dielní, Dom je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku, plyn a vykurovaný v súčasnosti na elektriku s prípravou TÚV.
Dispozičné riešenie:
Dispozične je to 2x byt s príslušenstvom, v pôvodnej časti 1izbový s kuchyňou, odkiaľ sa ide vpravo do spojenej a prechodnej kúpeľne spolu s WC do šatníka bez okien a prechodom cez šatník alebo cez kuchyňu je prístup do izby južne orientovanej. Druhý samostatne prístupný byt je cez zádvorie prístup do 1PP, kde je kotolňa a jedna miestnosť, ktorá má priame denné osvetlenie a je tam zavedené UK, strop je oteplený, zo vstupu sa ide do veľkej obytnej kuchyne s jedálňou a do 3xizba (jedna však nemá priame denné svetlo- nepovažujeme ju za obytnú izbu, s chodbičky je prístupná veľká kúpeľňa s vaňou a sprchou a WC a dvoma umývadlami.
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa podkladu VUB výkaz str.1 a materiálového vyhotovenia a čestného vyhlásenia otca Vladimíra Jankoviča v roku 1977 a prístavba rodinného domu s.č.3548, druhého bytu v roku 1989, čo je rozoznateľné na použitých materiáloch dlhodobej aj krátkodobej životnosti. Znalec sa
stotožnil s uvedeným rokom vzhľadom na odborné opotrebenie, ktoré sa zvyšuje vzhľadom aj na zatekanie strechy nad prístavbou a plošné zaplesnenie oboch bytov, prevažne v kútoch a nadpražiach, v 1i byte aj v kúpeľni, ktorá nemá priame vetranie. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov murovacích tvárnic, údržba je podpriemerná, akoby zastavená. Životnosť je stanovená odborne, ako murované domy, ale s ohľadom na technický stav, odborným odhadom na znížených 80 rokov so stanovením miery poškodenia, ktorá prevažuje nad nedokončenosťou, prepočtom na 20% v jednotlivých položkách prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.

Predný plot s bránou
Plot brána a bránička z plného plechu s podmurovkou z roku 1989 na parc.č.1941/3 do výšky 1,8m odborne stanovená životnosť 50 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka nn
Elektrická zemná prípojka 4xAYKY 16mm2 z roku 1989 na parc.č.1941/3. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.

Vonkajšia úprava: kanalizácia
Kanalizačná prípojka plast DN 150 z roku 1989 na parc.č.1941/3. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: plynovod
Plynovodná prípojka PVC DN 25 z roku 1989 na parc.č.1941/3. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vodovodná šachta
Vodovodná šachta betónová s poklopom na meranie z roku 1989 na parc.č.1941/3. Odborne stanovená životnosť 80 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnená plocha
Spevnená plocha zámková dlažba do piesku z roku 1989 na parc.č.1941/3. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.

Vonkajšia úprava: Predložené schody
Predložené vstupné schody do 2x bytu z roku 1989 na parc.č.1941/3. Odborne stanovená životnosť 50 rokov.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.06.2020