Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

OPAKOVANÁ DRAŽBA 12.12.2022 o 10.30 hod., 1 - izbový byt Krásna Hôrka, okres Tvrdošín

Kód: D - 220013
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 44.800,00 €
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 56.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Tvrdošín, obci Tvrdošín, katastrálne územie Krásna Hôrka, vedené Okresným úradom Tvrdošín - katastrálny odbor
na LV č. 2793 ako:
- byt č. 9, vchod 1, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 152 na ulici Sídlisko Medvedzie 152/35, v podiele 1/1,postavený na pozemku par. č. 541/127
C KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 654 m2
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 152 a príslušenstve prislúchajúceho k bytu o veľkosti 3788/219359.
- podiel k pozemku parc. č. 541/127 C KN - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 654 m2 prislúchajúceho k bytu o veľkosti 3788/219359.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený objekt bytový dom s.č.152 na KNC parc.č.541/127 sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov a budov v širšom centre v obci Tvrdošín na ul. Sídlisko Medvedzie č.35, ktorá predstavuje dobre dostupné
obytno obchodné predmestie pri vstupe do rekreačnej zóny Tatier. Dopravné spojenie
s centrom, aj DK tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je veľmi dobrá, do 15 min. jazdy autom.
V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, kanalizácie,
plynu a el. energie. Okolitú zástavbu tvoria objekty na bývanie, záhrady
bez negatívnych vplyvov na okolie.
Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza: Byt č.9 v dome súp.č.152 na parc.č.541/127 k.ú. Krásna Hôrka
POPIS
Byt je v obytnom panelovom dome z roku 1976, typový, byt sa nachádza podľa
LV na druhom poschodí, v skutočnosti ide o 3NP/4NP+1PP v prvom podzemnom
je umiestnená 1xpivnica aj 1x byt vo svahu. Oceňovaný Byt je od schodiska
po vstupe priamo, je čiastočne rekonštruovaný (podlahy a okná plast), nie je výťah, schodisko je štandardné, PVC povrch nastupníc a podesty keramická podlaha
a olejový náter stien sokla, okná plast zdvojené na schodisku aj v pivnici.
Dom má plochú strechu s krytinou modifikovaný asfalt rekonštruované v roku 2008, fasáda je oteplená. Je rekonštrukcia dverí vstupu a bezpečnostnej signalizácie v roku 2009. Byt je štandardne vybavený jadrom s obkladom, kuchynská linka je na báze dreva s drezom smalt a klasickými pákovými batériami (v čase obhliadky
bez šporáka elektrický), v dome je 2x vchod. Podlahy sú laminátové
v obytnej miestnosti a kuchyni ostatné PVC kúpeľňa a chodba čiastočne dlažba, rovné stropy, omietky stierkované, dvere hladké otváravé, vstupné protipožiarne
a bezpečnostné, zdvojené plastové okná. Je orientovaný oknami kuchyne na juh
vo vnútornej sekcii v dome spolu 13x byt v jednom vchode. Dom je napojený
na kanalizáciu, teplovod, elektriku a vodovod. Je možné parkovanie pred domom
na dvore. Nameraná plocha je 37,89m2, čo je rozdiel + oproti KN kde je 37,88
o -0,01m2.

TECHNICKÝ STAV
Stavba panelového bytového domu bez OV, bola dokončená v roku 1976 podľa stanoviska obce a majiteľa. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov. Byt viď pôdorys v prílohe stav jadra pôvodné, vykurovanie je diaľkové, rekonštrukcia čiastočne podlahy v zlom stave, okná plast
s oteplením v roku 2008, nie je šporák. Životnosť stanovujem odborne spolu s bytom kubickou metodikou, opotrebenie lineárne.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc11.11.2022