Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 21.12.2021 o 11.00 hod., rodinný dom Senec, okres Senec

Kód: D-210014
Miesto: vo veľkom salóniku Hotela Tilia na Kollárovej 20, 902 01 Pezinok, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 198.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 25.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 198.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senec, obci Senec, katastrálne územie Senec, Okresný úrad Senec - katastrálny odbor na LV č. 1499 ako:
- stavba - prístavba byt. jednotky k rod. domu súp. č. 4494, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 255/2, v spoluvlastníckom podiele 1/2 +1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 255/2 o výmere 119 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 +1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/1 o výmere 308 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 +1/2,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne mesta Senec v kraji Bratislavskom, na bočnej ulici k centru Šafárikova č.23A, objekt je orientovaný na rovine pôvodne postavený pre účely rodinného bývania, ako prístavba bytovej jednotky k rodinnému domu v jednom dvore. V súčasnosti je oddelený samostatný prístup aj plotom. Umiestnený je vedľa dobrej prístupovej komunikácie, oproti je veľké parkovisko, od pešej zóny po hlavnej ceste I triedy 500m. Ulica je s povrchom asfaltovým, sú verejné parkoviská je kultúrny dom, železničná stanica je vzdialenosti 2km, blízke letisko Bratislava 25km, taxi je, je pošta aj základná aj stredná a pobočka vysoká škola, je obchod s potravinami, obecný, úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť 1km senecké jazerá, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce

Rodinný dom s.č.4494 na KNC parc.č.255/2 k.ú. Senec
Umiestnenie stavby: na rovine s oddeleným dvorom oproti pôvodnej prednej stavbe.
Dvojpodlažný murovaný z roku 1996 s 1x bytom 4x izba, v zástavbe ako prístavba samostatnej bytovej jednotky, dnes rodinný dom s 1x bytom samostatne prístupný. Dom je napojený na vodovod, elektriku, plynovod a kanalizáciu. Vykurovaný plynom
Dispozičné riešenie:
Vstup je z terasy zo severu do chodby kde je aj kotolňa, v 1NP je veľká obytná izba so schodiskom do podkrovia 2NP s 3x izbou a kúpeľnou a loggiou na sever. Viď príloha pôdorys riešenia.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - kozub - s otvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.11.2021