Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 08.12.2021 o 11.00 hod., stavby a pozemky Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

Kód: D-210017
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 1.812.991,00 €
Dražobná zábezpeka: 49.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 1.790.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 6805 ako:
- stavba - prečerpávacia stanica konden. súp. č. 6104, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2183/2, v podiele 1/1,
- stavba - neobytná budova súp. č. 6807, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2182/2, v podiele 1/1,
- stavba - sklad vatelínu súp. č. 6808, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2182/4, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2182/1 o výmere 388 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2182/2 o výmere 1209 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2182/4 o výmere 404 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2182/12 o výmere 1719 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2183/2 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2183/6 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2183/7 o výmere 10 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 7538 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2182/18 o výmere 218 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 97/300,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 7613 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2182/19 o výmere 140 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2,

hnuteľné veci zapísané pod položkou č. 2 v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnené v OV č. 74/2021 dňa 20.04.2021 pod K 017783:
P.č. Inv. č. Popis Počet
1 40802001 Mraziaci box ELECTROLUX ECM-2255 1
2 170702005 Mraznička LGT 3725-41 001 1
3 17931981 Teplomer na chladničke (LGT 3725) 1
4 90402028 Paletový vozík LHM230 BP+G - Toyota MH 1
5 - Paletový vozík BT standard 2
6 60402001 Paletový vozík LHM230 S/Poly - BT Slovensko 1
7 101002001 101002001 Trezor nábytkový 1
8 101202001 Mraziaci box GORENJE FH 9438 W 1
9 - Kancelárska stolička čierna 2
10 50802003 Telefón PANASONIC KXTCD430 1
11 90202001 Monitor LCD 19"HPw1907s/v 1
12 90202003 Monitor LCD 19"HPw1907s/v 1
13 - Počítač HP 1
14 140602007 Tlačiareň OKI ES7170dn 1
15 - Regále sivomodré posuvné 13
16 131202001 Tlačiareň OKI ES7131dnw 1
17 50102003 Kontajner 4-zásuvkový ASISTENT c. 15 1
18 90601007 Monitor LCD 19" HP L 1908w 1
19 90901011 Monitor LCD 19" LE1901w 1
20 140301016 PC HP ProDesk 400 MT Intel Pentium CZC40923T4 1
21 181102001 Snímač čiarových 2D kódov Datalogis QuicScan QD243 1
22 140302005 PC HP ProDesk 400 MT Intel Pentium CZC40923VO 1
23 140301019 PC HP ProDesk 400 MT Intel Pentium CZC40923TT 1
24 90702017 Prepravný vozík - REMPO modrý 1
25 90702016 Prepravný vozík - REMPO modrý 1
26 - Prepravný vozík - REMPO modrý 6
27 110202002 Plošinový vozík plastový 2 police bielomodrý 1
28 110202003 Plošinový vozík plastový 2 police bielomodrý 1
29 151002001 Vozík Rudla univerzálna, nosnosť 200kg,400x200mm 1
30 170602002 Páskovací stôl TP-202 1
31 131002002 Stohovací vozík nosnost 250kg 1
32 131002003 Stohovací vozík nosnost 250kg 1
33 131002004 Stohovací vozík nosnost 250kg 1
34 - Stohovací vozík nosnost 250kg 5
35 - Policový manipulačný vozík s 3 hlbokými policami čierny 14
36 - Kancelársky vozík Compact s 2 košíkmi cierny 9
37 200502027 Nákupný košík 27 L červený 1
38 200502028 Nákupný košík 27 L červený 1
39 200502029 Nákupný košík 27 L červený 1
40 200502030 Nákupný košík 27 L červený 1
41 200502031 Nákupný košík 27 L červený 1
42 200502032 Nákupný košík 27 L červený 1
43 200502033 Nákupný košík 27 L červený 1
44 200502034 Nákupný košík 27 L červený 1
45 200502035 Nákupný košík 27 L červený 1
46 200502036 Nákupný košík 27 L červený 1
47 200502037 Nákupný košík 27 L červený 1
48 200502038 Nákupný košík 27 L červený 1
49 200502039 Nákupný košík 27 L červený 1
50 200502040 Nákupný košík 27 L červený 1
51 200502041 Nákupný košík 27 L červený 1
52 200502042 Nákupný košík 27 L červený 1
53 200502043 Nákupný košík 27 L červený 1
54 200502044 Nákupný košík 27 L červený 1
55 200502045 Nákupný košík 27 L červený 1
56 200502046 Nákupný košík 27 L červený 1
57 200502047 Nákupný košík 27 L červený 1
58 200502048 Nákupný košík 27 L červený 1
59 - Nástenný držiak monitoru a klávesnice NB MC40B 7
60 - Monitor HP N223 1920X1080 IPS 7
61 - Snímač čiarových 2D kódov QuickScan QD2430 7
62 200602009 Priemyselná stolička AS515 1
63 200602010 Priemyselná stolička AS515 1
64 200602011 Priemyselná stolička AS515 1
65 200602012 Priemyselná stolička AS515 1
66 200602013 Priemyselná stolička AS515 1
67 200602014 Priemyselná stolička AS515 1
68 200602015 Priemyselná stolička AS515 1
69 2017/11 prenosný mraziaci box 1
70 2017/12 prenosný mraziaci box 1
71 2017/13 prenosný mraziaci box 1
72 2017/14 prenosný mraziaci box 1
73 19970084 merač teploty na mraziacich boxoch 1
74 19970085 merač teploty na mraziacich boxoch 1
75 19970086 merač teploty na mraziacich boxoch 1
76 19970087 merač teploty na mraziacich boxoch 1
77 - modrý box veľký 4
. . .
. . .
. . .
406 90702020 Čítačka čiarových kódov - ZERO BB 1
407 200301002 Čítačka CR 20 dochádzkových kariet 1
408 130301001 Tlači

Pričom sa speňažujú nehnuteľností spolu s hnuteľnými vecami ako celok.

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.11.2021