Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 28.07.2020 o 12.00 hod., 3 izbový byt Petržalka, okres Bratislava V

Kód: D-190072
Miesto: v salóniku na 6.p. v Hoteli Modena, Vlčie Hrdlo 1/A, (Dom obchodných činností), 824 12 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 111.000 €
Dražobná zábezpeka: 12.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 111.000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava V, obci BA-m.č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka, Okresný úrad Bratislava V - katastrálny odbor:
na LV č. 2562 ako:
- byt č. 101, vchod Gercenova 3, na 10.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1155 na ulici Gercenova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1155 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 4769, v podiele 2088/100000.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v mestskej časti Petržalka, hlavného mesta Bratislava, ul. Gercenova 3. Dom je vežový 2x v rade s 2x vchod v rade obytných domov časť s.č.1155 je spojená, tesne vedľa seba, čo vytvára dvojblok 2x 48bj spolu na malom dvore s minimom parkovania okolo domu, má 13x podlažie nadzemné, byt je na 11NP. Od centra Starého mesta je táto ulica vzdialená približne 5km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 20 min. do centra. V okolí domu a v dome je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia, ako samostatný okres Ba V. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhovýchod s loggiou.

Byt č.101 v bytovom dome s.č.1155 na KNC parc.č.4769 k.ú. Petržalka
POPIS
Byt je v budove obytnom dome s.č.1155 s príslušenstvom, vonkajšími úpravami, inžinierskymi sieťami v 14x nadzemných podlažiach, 2x vchod s 1xsamostatným schodiskom a 2x výťahom 450kg. Objekt z roku 1985 podľa vyjadrenia správcu viď popis v prílohe, dom bol vyhotovený typicky v panelovom plošnom prevedení NKS BA. Byt sa nachádza podľa LV na 10.p. podľa zistenia na 11 nadzemnom podlaží. Byt č.101 je vnútorná sekcia s teplovodným vykurovaním ústredným. Bol znemožnený vstup do bytu a domu, vychádzame z pomôcok. Jadro pôvodné kovoplastické, podľa popisu z roku 2015, aj vo WC, kuchyňa s linkou na báze dreva s el. plynovým sporákom a odsávaním a nerez drezom, je obklad za linkou a plast zdvojené okná so žalúziami, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú dvojitú strechu s krytinou natavovanou, fasáda silikátová. Kúpeľňa vaňa oceľová smaltová s 1x umývadlom, WC samostatné s
umývadlom, sú pákové batérie. Podlahy sú PVC, rovné stropy omietky vápennocementové na stenách, dvere interiérové dýhované podľa foto a popisu Karel. Telesá ÚK sú plechové, znalec predpokladá, že musia byť namontované merače a teda zo zákona regulované a merané, vstupné dvere predpokladá moderné. Je orientovaný oknami na juhovýchod s loggiou. K bytu bol zistený sklad-pivnica o výmere 1,37m2 zo zmluvy, nebola na pôdoryse. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, slaboprúd rozvody, plyn, diaľkové vykurovanie a vodovod. Plocha podlahová bytu, bola zistená podľa merania 66,14m2, je rozdiel oproti zmluve, kde je uvádzané 69,62m2, čo je tiež riziko. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení objektov vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov.
TECHNICKÝ STAV
Stavba budovy - bytový dom, bola dokončená v roku 1985, podľa stanoviska Váš správca s.r.o Bratislava. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov, údržba domu je priemerná s výmenou okien a zateplenia v roku 2015. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav, na 90 rokov a opotrebenie lineárne.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.06.2020