Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 19.06.2019 o 11.00 hod., rodinný dom Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190008
Miesto: v priestoroch kancelárie spoločnosti emReality, s.r.o., Trenčianska 47, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 287000 €
Dražobná zábezpeka: 30000 €
Najnižšie prihodenie: 5000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 262000 €

pozri viac..


DRAŽBA 04.07.2019 o 11.00 hod., 3 izbový byt Bratislava m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-110287
Miesto: v priestoroch kancelárie spoločnosti emReality, s.r.o., Trenčianska 47, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 94800 €
Dražobná zábezpeka: 18000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 94800 €

pozri viac..


1