Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 17.03.2020 o 11.30 hod., rodinný dom Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-190047
Miesto: v miestnosti č. 358 na druhom poschodí na Trenčianskej 47, 821 09 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 262148,66 €
Dražobná zábezpeka: 40000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 263000 €

pozri viac..


1