Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING Práve prebiehajúce dražby

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 29.07.2019 o 11.30 hod., 3 izbový byt Bratislava m.č. Ružinov, okres Bratislava II

Kategória: Dobrovoľná dražba
Kód: D-180068
Miesto: v priestoroch kancelárie spoločnosti emReality, s.r.o., Trenčianska 47, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 138000 €
Dražobná zábezpeka: 20000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 138000 €

pozri viac..


1