Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 05.03.2020 o 10.00 hod., 1/2 rodinného domu Žilina, okres Žilina

Kód: D-190056
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 165000 €
Dražobná zábezpeka: 25000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 165000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Žilina, katastrálne územie Bytčica, Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor na LV č. 1445 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 1013, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1382/26, v spoluvlastníckom podiele 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1382/26 o výmere 302 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1382/88 o výmere 660 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený objekt sa nachádza v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Žilina - Bytčica. Pozemok je v časti ul. Prielohy č.8A, 0,3km od obchodov a otočky autobusov pri sídlisku Solinky. Napojenie budované na D1 je 0,6km, od základnej školy a škôlky a obchodov je 1,0km, je možnosť vodovodu, kanalizácie, elektriky a plynu, je spevnený prístup, je obytná aj rekreačná poloha s infraštruktúrou pre turistický ruch, obecný úrad, služby, autobusová doprava medzimestská, vlak 6,0km zastávka v Žiline hlavná stanica. Dopravné spojenie s centrom a krajským mestom Žilina je do 15minút.jazdy autom v normálnej premávke, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí.

Rodinný dom s.č.1013 na KNC parc.č.1382/26 k.ú. Bytčica
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Na rovine v slepej ulici so záhradou a dvorom s MAX nákupným centrom oproti a na začiatku časti obce Bytčica. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizáciu a plyn. Vykurovaný ústredne teplovodne na plyn alebo krbom na pevné palivo.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom s garážou, má 2x nadzemné podlažie so vstupom samostatným z východu, cez zádverie, chodbu do obytnej haly so schodiskom a krbom, do jedálne s kuchyňou a špajzou. Z chodby je vstup do kúpeľne a práčovne a hosťovskej izby. Po schodoch do 2NP, kde je v 2xkúpelni ak WC a z galérie je vstup do 4x izieb a samostatného WC s umývadlom. V 1NP je vstup do garáže s umývadlom a automatické vráta výklopné, vzadu je malá kotolňa so zásobníkom TUV, solárnymi výmenníkmi a plynovým kotlom.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - umelý kameň
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - s uzatvoreným ohniskom; - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy os

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.02.2020