Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 05.12.2019 o 11.30 hod., 3 izbový byt Bratislava m.č. Petržalka, okres Bratislava V

Kód: D-190039
Miesto: v priestoroch kancelárie spoločnosti emReality, s.r.o., Trenčianska 47, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 137000 €
Dražobná zábezpeka: 20000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 137000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava V, obci Bratislava - m.č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor:
na LV č. 2813 ako:
- byt č. 35, vchod Furdekova 10, na 6.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1617 na ulici Furdekova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,na príslušenstve súp. č. 1617, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 162, v podiele 7250/636344,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 162 o výmere 712 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 1617 postavený, v podiele 7250/636344.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v mestskej časti Petržalka, hlavného mesta Bratislava, ul. Furdekova 10. Dom je bodový s 1x vchod v rade obytných domov časť A+B spojená v jednom vchode a 2x výťahy, tesne vedľa seba, čo vytvára blok 96bj spolu na malom dvore s minimom parkovania okolo domu, má 13x podlažie nadzemné, byt je na 6NP vpravo od schodiska a výťahu. Od centra Starého mesta je táto ulica vzdialená približne 5km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 20 min. do centra. V okolí domu a v dome je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia, ako samostatný okres Ba V.
Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na severovýchod s loggiou

Byt č.35 v bytovom dome s.č.1617 na KNC parc.č.162 k.ú. Petržalka
POPIS
Byt je v budove obytnom dome s.č.1617 v časti "B" s príslušenstvom, vonkajšími úpravami, inžinierskymi sieťami v 13x nadzemných podlažiach, 1x vchod s 2xsamostatným schodiskom a 2x výťahom 1000+450kg. Objekt z roku 1978 podľa vyjadrenia SVB správcu viď popis v prílohe, dom bol vyhotovený typicky v panelovom plošnom prevedení.
Byt sa nachádza podľa LV na 6.p. podľa správcu správne na 6 nadzemnom podlaží v časti "B", kde sú výťahy vpravo od schodiska v rohu, na podlaží je v sekcii A a B spolu 8 bj. Byt č.35 je ako vo vežiaku vonkajšia sekcia s teplovodným vykurovaním ústredným z vlastnej plynovej kotolne. Jadro murované s obkladom po strop, vo WC len do 1,3m, kuchyňa s linkou na báze dreva s el. plynovým sporákom a odsávaním a nerez drezom, je obklad za linkou a plast zdvojené okná so žalúziami, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú dvojitú strechu s krytinou fólia s oteplením, fasáda silikátová na Baumit systéme. Kúpeľňa rohová vaňa s 1x umývadlom, WC samostatné bez umývadla. Podlahy sú laminátové a keramické v sociálnych priestoroch, rovné stropy omietky vápennocementové na stenách, v kúpeľni a WC sú keramické obklady, dvere interiérové, vstupné sú dýhované bezpečnostné. Telesá ÚK sú plechové regulované a merané. Je orientovaný oknami na severovýchod s loggiou.
K bytu bol zistený sklad - pivnica podľa merania znalca Cibuľu o ploche 1,25m2.
Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, slaboprúd rozvody, plyn a vodovod. Plocha podlahová bytu, bola zistená podľa merania 72,66m2, čo je rozdiel oproti KN 72,50m2, je to viac o 0,16m2.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení objektov vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Viď popis znalca Ing. Cibuľu z Bratislavy v roku 2015.
TECHNICKÝ STAV
Stavba budovy - bytový dom, bola dokončená v roku 1978 podľa stanoviska SVB Desiatka aj pomôcok ZP 83/2015. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov, údržba domu je priemerná s výmenou potrubných rozvodov, výťahov v roku 2017. Bola rekonštruovaná strecha a dom zateplený v roku 2006 viď certifikát v prílohe. Životnosť je stanovená odborne s
ohľadom na technický stav s otepleným plášťom, na 95 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc25.10.2019