Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 29.07.2019 o 11.30 hod., 3 izbový byt Bratislava m.č. Ružinov, okres Bratislava II

Kód: D-180068
Miesto: v priestoroch kancelárie spoločnosti emReality, s.r.o., Trenčianska 47, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 138000 €
Dražobná zábezpeka: 20000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 138000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava II, obci Bratislava - m.č. Ružinov, katastrálne územie Ružinov, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor:
na LV č. 4053 ako:
- byt č. 12, vchod Muškátová 38, na 3.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 792 na ulici Muškátová, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 792, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 877/3 a parc. č. 877/4,
v podiele 6977/463526,
na LV č. 7264 ako:
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 877/3 o výmere 318 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 792 postavený, v podiele 6977/463526,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 877/4 o výmere 319 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 792 postavený, v podiele 6977/463526.

Dom sa nachádza v mestskej časti Ružinov, hlavného mesta Bratislava, ul. Muškátová 38. Dom je radový s 2x vchod v rade obytných domov tesne vedľa seba, čo vytvára uzavretosť dvora s jednosmernou ulicou, tento dom má 72 bytov (podľa LV v každom vchode po 36) s parkovaním okolo domu, má 10x podlažie, 10x nadzemné, byt je na 3NP vpravo od schodiska a výťahu. Od centra Starého mesta je táto ulica vzdialená približne 10km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou, trolejovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 20 min. do centra. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia, ako samostatný okres Ba II. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhozápad s loggiou.

Byt č.12 v bytovom dome s.č.792 na KNC parc.č.877/3 a 877/4 k.ú. Ružinov
POPIS
Byt je v budove obytnom dome s.č.792 s príslušenstvom, vonkajšími úpravami, inžinierskymi sieťami v desiatich nadzemných podlažiach, 2x vchod so samostatným schodiskom a 2x výťahom 550kg pre sedem osôb. Objekt z roku 1968 podľa vyjadrenia SVB správcu, dom bol vyhotovený typicky v panelovom plošnom prevedení. Byt sa nachádza podľa LV na 3.p. podľa zistenia na mieste samom na 3NP vpravo od schodiska z celkovo 10.NP. Byt č.12 je vnútorná sekcia s teplovodným vykurovaním ústredným. Jadro murované s obkladom, kuchyňa s linkou na báze dreva s el. plynovým sporákom a nerez drezom, je obklad za linkou a plast zdvojené okná, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú dvojitú strechu s krytinou fólia s oteplením, fasáda silikátová na Baumit systéme. Kúpeľňa rohová vaňa s 1x umývadlom, WC samostatné bez umývadla. Podlahy sú laminátové-resp. vlysy a keramické v sociálnych priestoroch, rovné stropy omietky vápennocementové na stenách, v kúpeľni a WC sú keramické obklady, dvere interiérové, vstupné sú dyhované. telesá ÚK sú regulované a merané. Je orientovaný oknami na juh 1x s loggiou a sever 2x izba.
K bytu bol zistený sklad - pivnica podľa zmluvy a merania znalca Augustiniča o ploche 2,56m2. Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, slaboprúd rozvody, plyn a vodovod. Plocha podlahová bytu, bola zistená podľa merania 69,29m2, čo je rozdiel oproti KN 69,77m2, je to menej o 0,48m2. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení objektov vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc11.06.2019