Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 04.03.2019 o 10.00 hod., rodinný dom Bitarová, okres Žilina

Kód: D-180078
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 380.000 €
Dražobná zábezpeka: 30.000 €
Najnižšie prihodenie: 1.000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 301.000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Bitarová, katastrálne územie Bitarová, Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor na LV č. 789 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 242, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 168/16 a parc. č. 406/108, v podiele 1/1,
- stavba - rozostavaný párty dom bez súp. č., ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 406/112, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 168/16 o výmere 10 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 401/7 o výmere 493 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 401/10 o výmere 206 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 406/19 o výmere 150 m2, druh pozemku ostatná plocha, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 406/44 o výmere 437 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 406/108 o výmere 384 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 406/112 o výmere 111 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosť - Rodinný dom s príslušenstvom a rozostavaným párty domom, sa nachádza v katastri obce Bitarová, neďaleko mesta Žilina - v širšej časti mesta smer Hájik-4km je západne Bitarová. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete v rozsahu prípojka elektrickej energie, plynu, vody, kanalizácie do ČOV.
Pozemok je svahovitého charakteru, situovaný vo svojej pozdĺžnej osi v smere sever - juh.

Rodinný dom s.č.242 na KNC parc. č.168/16 a 406/108 k.ú. Bitarová
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom je postavený na mierne svahovitej parcele, ktorej nádvorie bolo vyrovnané a zaistené opornými múrmi. Objekt sa skladá z rodinného domu a rozostavaného párty domu, kde je umiestnené fitness s príslušenstvom a časť tvorí krytú terasu. Dom je ústredne vykurovaný a napojený na elektriku, plyn, vodovod a kanalizáciu do ČOV.
Dispozičné riešenie:
Dispozičné usporiadanie je v troch výškových zónach, vytvárajúce medipodesty a spojené jediným vnútorným schodiskom, ktoré tak vytvára jedno nadzemné ustupujúce podlažie, kopírujúce terén stúpajúci v smere na sever.
Vstupná časť je rozdelená na dvojgaráž, prepojenú s práčovňou a kotolňou, výstupom na nádvorie vonkajším schodiskom a priamy vstupom na vnútorné schodisko, odkiaľ z medzipodesty je prístup do nočnej časti s troma spálňami a kúpeľňou so sprchou, vírivou vaňou, umývadlom s WC a do samostatného WC s umývadlom. V dlhej chodbe je šatník, ako aj v najväčšej spálni rodičov na juhu.
V dennej izbe s krbom je kuchyňa, je priamy výstup na terasu a nádvorie s bazénom a párty domom.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (Porotherm s oteplením) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky a betonové)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické
- Schodisko - keramická dlažba Gress
- Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z fólií PVC Fatrafol; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - hlinikoplastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové; okenice a vonkajšie rolety - hliníkové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety Vinylové, a veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - kamenné dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové s ovládaním uzáveru sifónu alebo odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom, podložkou pre krájanie a pod.
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene; - splachovací s umývadlom
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - s uzatvoreným ohniskom; - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - Zavesený podhľad s osvetlením, umelecké dielo; Obklady z exotického dreva a cloniacej záveternej steny pri vstupe do garáže; Oceľohliníkové steny vstupu na terasu; Ozvučenie v podhľade; Centrálny vysávač;
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 2011. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých pálených materiálov systému Porotherm

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email: