Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

OPAKOVANÁ DRAŽBA 27.06.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Sobotište, okres Senica

Kód: D-170072
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 266.500,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 333.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senica, obci Sobotište, katastrálne územie Sobotište, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor na LV č. 4057 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 722, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1067/85 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1067/85 o výmere 167 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1067/86 o výmere 1533 m2, druh pozemku ostatné plochy, v podiele 1/1.

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne obce Sobotište, južne od centra obce na brehu vodnej nádrže Kunovská priehrada. Vzdialenosť do centra obce je cca 2400 m. Vzdialenosť do okresného mesta Senica je cca 3000 m. V obci Sobotište sa nachádza základná škola, materská škola, zastávka prímestskej hromadnej dopravy, pošta, ambulancie praktických lekárov, lekáreň, obecný úrad a obchody so základným sortimentom tovarov a služieb. Orientácia okien obytných miestností je na juhovýchod a severozápad. V priľahlej komunikácii sa nachádzajú verejné rozvody vody, kanalizácie a NN. Miera evidovanej nezamestnanosť v regióne sa dlhodobo pohybuje okolo 10%.
Technický stav objektu je dobrý, jedná sa o novostavbu s pravidelne vykonávanou bežnou údržbou.
Lokalita v ktorej sa posudzovaná nehnuteľnosť nachádza patrí vzhľadom na blízkosť a dobrú dopravnú dostupnosť okresného mesta Senica medzi významne nadpriemerné z hľadiska kúpy nehnuteľností na bývanie.

Rodinný dom s.č. 722
POPIS STAVBY
Rodinný dom sa nachádza v extraviláne obce Sobotište, južne od centra obce na brehu vodnej nádrže Kunovská priehrada. Vzdialenosť do centra obce je cca 2400 m. Vzdialenosť do okresného mesta Senica je cca 3000 m.
Rodinný dom je zrealizovaný ako podpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím. Bol zrealizovaný na mieste staršieho objektu ako novostavba penziónu skolaudovaného v roku 2011. V roku 2014 bol rekolaudovaný na rodinný dom.
V suteréne sa nachádza 5 obytných miestností, každá s vlastným sociálnym zázemím, chodba, schody a technická miestnosť.
Na I.NP sa nachádza kuchyňa, obývacia izba s barom, kancelária, spoločenská miestnosť, kúpeľňa, WC a schody.
Na II.NP sa nachádza 5 obytných miestností, každá s vlastným sociálnym zázemím, chodba, schody a práčovňa.
V podkroví sa nachádzajú dve samostatné apartmánové izby so sociálnym zázemím.
Rodinný dom je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi. Obvodové steny podzemného podlažia sú betónové, obvodové múry nadzemných častí sú murované z pórobetónových tvárnic YTONG hr. 380 mm Deliace priečky ako aj vnútorné nosné múry sú murované. Stropy sú keramické. Strecha je sedlová, krov drevený väznicový, ako strešná krytina je použitá betónová škridľa BRAMAC.
Vonkajšie povrchové úpravy sú tvorené kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr. 100 mm, s definitívnou povrchovou úpravou silikónovou umývateľnou stierkou. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.
Schody sú betónové, s povrchom z keramickej dlažby.
Suterén
Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľniach a vo WC sú zrealizované keramické obklady.
Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.
Vykurovanie je riešené ako lokálne piatimi ks elektrických infrapanelov s výkonom 750 W. TÚV je pripravovaná v dvoch zásobníkových ohrievačoch vody umiestnených v technickej miestnosti.
Podlahy obytných miestností sú riešené ako lamino, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.
V piatich kúpeľniach je umiestnených 4 ks sprchovacích kútov, 5 ks keramických umývadiel, 1 ks plastovej rohovej vane a 5 ks WC Kombi.
I.NP
Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľni a vo WC sú zrealizované keramické obklady.
Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.
Vykurovanie je riešené ako lokálne ôsmimi ks elektrických infrapanelov.
Podlahy obytných miestností sú riešené ako keramické dlažby, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.
V kúpeľni a vo WC je umiestnený 1 ks sprchovacieho kúta, 2 ks keramických umývadiel, 2 ks pisoárov a 2 ks WC Kombi.
V kuchyni je umiestnená kuchynská linka dĺžky cca 3,80 m s plynovým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom.
II.NP
Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľniach a vo WC sú zrealizované keramické obklady.
Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.
Vykurovanie je riešené ako lokálne piatimi ks elektrických infrapanelov s výkonom 1000 W.
Podlahy obytných miestností sú riešené ako lamino, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.
V piatich kúpeľniach je umiestnených 3 ks sprchovacích kútov, 5 ks keramických umývadiel, 2 ks plastovej vane a 5 ks WC Kombi. V práčovni sa nachádza 1 ks výlevky.
Podkrovie
Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami, podhľady sú sadrokartónové. Vo WC sú zrealizované keramické obklady.
Okná sú plastové so žalúziami, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v drevených obložkových zárubniach.
Vykurovanie je riešené ako lokálne štyrmi ks elektrických infrapanelov s výkonom 2000 W.
Podlahy obytných miestností sú riešené ako lamino, podlahy v ostatných miestnostiach sú prevažne riešené ako keramické dlažby.
V podkroví sú umiestnené dve plastové rohové vane, 2 ks keramických umývadiel a 2 ks WC Kombi. Vo WC sa nachádzajú 2 ks zásobníkových ohrievačov vody.
V objekte rodinného domu je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV, kanalizácie, štruktúrovaná kabeláž, rozvod satelitného signálu ako aj zdroj wifi signálu. Na I. a II.NP sú zrealizované vzduchotechnické rozvody.
Objekt rodinného domu je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a NN.
Stavba je v dobrom technickom stave

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc05.06.2018