Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

OPAKOVANÁ DRAŽBA 02.08.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Važec, okres Liptovský Mikuláš

Kód: D-180029
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 59.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 59.100,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Važec, katastrálne územie Važec, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor na LV č. 7308 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 335, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 733, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 732 o výmere 614 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 733 o výmere 139 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza na ul. Pri Váhu, v SV okrajovej obytnej časti obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, v zástavbe štandardných rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, terén je mierny južný svah - uvažované rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS. Úzke centrum obce je vzdialené cca. 850 m, kde je základná občianska vybavenosť, úzke centrum okresného mesta je vzdialené cca. 32 km, doprava v obci je prímestská autobusová a vlak. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, uvažované, že je zrekonštruovaný, štandardne vybavený. V mieste je tiché životné prostredie, prírodné lokality Nízkych Tatier a Važecká Jaskyňa nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 335 na parc.č. 733 v k.ú. Važec
Dom nebol sprístupnený, preto popis domu bol prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 23/2014:
Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza na parcele KN-C 733, je situovaný v zastavanom území obce Važec, v zástavbe rodinných domov, v katastrálnom území Važec. Nachádza sa pri obecnej prístupovej asfaltovej komunikácii s obojsmernou premávkou, ktorá spája zástavbu rodinných domov s centrom obce, jedná sa o rodinný dom susediaci s ďalším rodinným domom s príslušenstvom s predzáhradkou a so záhradkou.
Objekt je postavený na rovinatom pozemku s obytnými miestnosťami orientovanými prevažne na juh, je napojený na verejnú el. sieť, vodovod, kanalizáciu a plyn.
Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, s podkrovím. Vstup do rodinného domu je na prízemí zo západnej strany z dvora.
Pôvodná stavba rodinného domu bola podľa potvrdenia o veku zrealizovaná v roku 1938 , podľa vyjadrenia majiteľa nehnuteľnosti bola v roku 2013 zrealizovaná kompletná prestavba a rekonštrukcia prízemia, bola zdemontovaná cela strecha pôvodného rodinného domu a murivo podkrovia a bola zrealizovaná nová nadstavba so zastrešením, o čom svedčí aj konštrukčné a materiálové riešenie ohodnocovaného rodinného domu a stupeň opotrebovanosti prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.
Vzhľadom na zrealizovanú kompletnú rekonštrukciu prízemia novo zrealizovaná nadstavbu je životnosť ohodnocovaného rodinného dom vypočítaná analytickou metódou.
POPIS PODLAŽÍ:
1. Nadzemné podlažie
Dispozične sa tu nachádza hlavný vstup do rodinného domu, vstupné zádverie, vstupná veranda, chodba so schodiskom vedúcim do podkrovia rodinného domu, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, kúpeľňa a samostatné WC.
Objekt rodinného domu je osadený na pôvodných betónových základových pásoch, pôvodné obvodové murivo z hrúbky 400 mm, priečky murované z tehál, nové vnútorné omietky stien a stropov hladké štukové, strop pôvodný železobetónový monolitický s rovným podhľadom, nová sedlová strecha, drevený krov s tepelnou izoláciou so strešnou krytinou z poplastovaného pozinkovaného plechu imitujúceho strešnú škridlu, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek nové z poplastovaného pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava striekaný brizolit v celom rozsahu tohto podlažia s novým kontaktným zatepľovacím systémom s vonkajšou povrchovou úpravou štruktúrovanou, zrealizovaný na cca 20 %, nové schodisko vedúce do podkrovia z mäkkého dreva bez podstupníc, nové vnútorné interiérové dvere dyhované plné alebo presklené osadené do drevených obložkových zárubní, nové okná plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vnútorné parapetné dosky PVC, vonkajšie z poplastovaného pozinkovaného plechu, nová podlaha vo vstupnom zádverí, v kúpeľni a vo WC keramická dlažba, v ostatných miestnostiach nová plávajúca LAMINO podlaha, vykurovanie je riešené nové teplovodné z plynového závesného kondenzačného kotla so zabudovaným zásobníkom na ohrev TÚV situovaným vo WC, nové vnútorné rozvody vykurovania z rúr plast-hliník, nové vykurovacie telesá oceľové doskové KORAD s termoregulačnými ventilmi, v chodbe, v obývacej izbe a v spálni sa nachádzajú akumulačné kachle na tuhé palivo, nové vnútorné podomietkové rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie s automatickým istením, nové vnútorné rozvody teplej a studenej vody z rúr plast-hliník, nové vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, nové vnútorné rozvody plynu z rúr oceľových čiernych, v kuchyni sa nachádza nová sektorová kuchynská linka na báze dreva o celkovej dĺžke 5,25 bm so samostatným kombinovaných plynovým sporákom s elektrickou rúrou bez odsávača pár, nerezový drez s odkvapkávačom so stojankovou drezovou pákovou nerezovou batériou, v kuchyni medzi dolnými a hornými kuchynskými skrinkami nový keramický obklad, v kúpeľni nový keramický obklad stien po strop, nová obmurovaná plastová vaňa s nástennou vaňovou pákovou nerezovou batériou so sprchovacou hlavicou, nové zápustné keramické umývadlo osadené do umývadlovej skrinky so stojankovou umývadlovou pákovou nerezovou batériou, vo WC nová keramická WC KOMBI misa s keramickou splachovacou nádržkou.
1. Podkrovie
Dispozične sa tu nachádza chodba so schodiskom vedúcim na prízemie rodinného domu, dve detské izby, šatník a kúpeľňa.
Nové obvodové murivo z tehál POROTHERM hrúbky 380 mm, priečky nové sadrokartónové dokončené cca na 50 %, nové vnútorné omietky stien hladké štukové dokončené cca na 20 %, strop tvorený drevenou krovovou konštrukciou s rovným podhľadom z hladkého sadrokartónového obkladu, v súčasnosti nie je zrealizovaný, klampiarske konštrukcie vonkajších parapetných dosiek nové z poplastovaného pozinkovaného plechu, vonkajšia povrchová úprava v súčasnosti nie je zrealizovaná, nové vnútorné interiérové dvere dyhované plné alebo

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc12.07.2018