Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 14.03.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Belá, okres Žilina

Kód: D-170059
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 21200 €
Dražobná zábezpeka: 4000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 21200 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Belá, katastrálne územie Belá, Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor na LV č. 1713 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 275, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc.
č. 1453/1 v podiele 1/1.

Rodinný dom s.č.275 sa nachádza v centrálnej časti obce Belá, v zástavbe starších rodinných domov.
Vzdialenosť do najužšieho centra obce je cca 200 m. Vo vzdialenosti cca 17 km sa nachádza krajské mesto Žilina.
V obci sa nachádza zastávka prímestskej autobusovej dopravy, obecný úrad, ambulancie praktických lekárov, lekáreň, základná a materská škola ako aj obchody so základným sortimentom tovarov. Obec je umiestnená v blízkosti Národného parku Malá Fatra, ktorý ponúka vynikajúce možnosti na letné ako aj zimné športové vyžitie. Vo vzdialenosti cca 12 km sa nachádza lyžiarske stredisko Vrátna - Paseky. Objekt rodinného domu je sprístupnený z priľahlej miestnej komunikácie SNP cez čiastočne spevnenú cestu na parc.č.1446/1, ktorá nie je evidovaná na liste vlastníctva.
V priľahlej miestnej komunikácii sú uložené verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN.
Orientácia okien obytných miestností je prevažne na juhovýchod.

Rodinný dom s.č.275
POPIS STAVBY
Rodinný dom s.č.275 sa nachádza v centrálnej časti obce Belá, v zástavbe starších rodinných domov. Rodinný dom je zrealizovaný ako podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka. V suteréne, prístupnom dvoma vstupmi z exteriéru sa nachádzajú skladové priestory a kotolňa.
Na I.NP sa nachádza zádverie, chodba, schody do podkrovia, kúpeľňa, kuchyňa, komora, dve obytné miestnosti a priestor v minulosti využívaný ako garáž, počas obhliadky s vybúranými výplňami otvorov.V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa, tri obytné miestnosti a prekrytý balkón.
Pôvodná stavba rodinného domu bola zrealizovaná pred rokom 1950 (znalec odhadol rok dania stavby do užívania na rok 1945). V rokoch 2006 - 2009 bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia domu. Z pôvodných konštrukcií stali len základy, obvodové múry, stropy a časť vnútorných deliacich konštrukcií.
Objekt rodinného domu je zrealizovaný pravdepodobne s kamennými, resp. zmiešanými kamenno - betónovými pásovými základmi. Obvodové steny podzemného podlažia sú murované z kameňa, resp. zmiešaného muriva, obvodové steny nadzemných častí sú murované z kvádrov a tehly. Deliace priečky sú murované. Obvodové múry majú hrúbku 500 mm. Strop nad suterénom je železobetónový monolitický s rovným podhľadom, strop nad I.NP je drevený trámový s nadbetónovaním železobetónovou škrupinou. Strecha je sedlová, krov drevený, ako strešná krytina je použitá plechová krytina Ranila. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú (len oplechovanie komínov)
Schody do suterénu sú železobetónové monolitické s povrchom z cementového poteru, schody do podkrovia sú s dreveným obkladom s podstupnicami.
Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami. V kúpeľni na I.NP a okolo kuchynskej linky sú zrealizované keramické obklady. Vonkajšie úpravy povrchov sú čiastočne brizolitové omietky (cca 1/2 plochy) a čiastočne kontaktný zateplovací systém na báze polystyrénu bez definitívnej povrchovej úpravy (cca 1/2 plochy).
Ako zdroj tepla je použitý plynový kotol umiestnený v suteréne (počas obhliadky odpojený). Vykurovanie v dome je riešené ako teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami. Príprava TÚV je zabezpečená v zásobníkovom ohrievači vody umiestnenom v kotolni v suteréne. Ako alternatívny zdroj tepla je v obývacej izbe na I.NP umiestnený krb s vykurovacou vložkou s výmenníkom tepla napojený na vykurovacie rozvody.
V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV, zemného plynu a kanalizácie.

Suterén
Podlahy sú riešená ako cementové potery. Okná sú jednoduché drevené, vnútorné dreve drevené s výplňou
V kotolni sa nachádza plynový kotol a zásobníkový ohrievač vody. V suteréne je zrealizovaný rozvod studenej vody a kanalizácie.

I.NP
Podlahy obytných miestností sú lamino, podlahy ostatných miestností sú riešené prevažne ako lamino, len v kúpeľni je keramická dlažba. Keramické obklady sú v kúpeľni a okolo kuchynskej linky. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, keramické umývadlo a WC kombi. V kuchyni je umiestnená kuchynská linka (dĺžka cca 4,0 m) so sklokeramickou varnou doskou, elektrickou rúrou, a nerezovým drezom. Okná sú prevažne plastové, exteriérové dvere sú plastové, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

Podkrovie
Podlahy obytných miestností sú s povrchom z lamino parkiet, podlahy ostatných miestností sú prevažne riešené taktiež ako lamino. Povrchové úpravu stien a podhľadov sú prevažne sadrokartónové. Deliace konštrukcie sú taktiež sadrokartónové. V kúpeľni sa nachádza plastová obmurovaná vaňa a WC kombi.
Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, 2 ks okien sú strešné Velux, vnútorné dvere drevené s výplňou osadené v oceľových zárubniach.

Stavba je v technickom stave primeranom veku. V rokoch 2006 - 2009 bola stavba komplexne zrekonštruovaná. Kúpeľňa v podkroví nie je definitívne dokončená (chýbajú obklady stien a vane). Doklady o čase dania stavby do užívania sa nezachovali vek je určený na základe rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a odborného odhadu znalca.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka slúži k pripojeniu objektu rodinného domu na verjný rozvod vody uložený v priľahlej miestnej komunikácii.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je zrealizovaná ako betónová prefabrikovaná. Šachta je vystrojená typovou vodomernou zostavou.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka slúži k pripojeniu objektu rodinného domu na verejný rozvod splaškovej kanalizácie, uložený v priľahlej miestnej komunikácii.

Plynová prípojka
Plynová prípojka slúži k pripojeniu objektu rodinného domu na verejný STL plynovod uložený v priľahlej miestnej komunikácii.

Prípojka NN
Prípojka NN slúži k

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc07.02.2018